Nieuws


Nieuwe regeling Witte Kassa


Wit, rechtszeker en met respect voor sector.

In oktober velde de Raad van State een arrest over het Geregistreerd Kassasysteem (GKS, de zogenaamde witte kassa) voor de horeca-sector.

De Raad van State maakte bezwaar bij zowel de wettelijke procedure als het gelijkheidsbeginsel..

Vandaag werd een akkoord bereikt over de nieuwe regeling.

Waar gaat het over?

Er is een wettelijk basis (KB nr. 1 van 29 december 1992) die zegt dat “de exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt alsmede de traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht …” vanaf 01/01/2016 een GKS moeten invoeren.

In januari 2014 werd de 10% regel ingevoerd als verduidelijking. Als de omzet uit maaltijden meer dan 10% van de totale omzet bedroeg, moest er een GKS voorzien worden.

De Raad van State vernietigde onlangs die 10%-regel.

Hoe werkt de nieuwe regeling?
•Er komt opnieuw een verduidelijking van de term ‘regelmatig’: Niet via een circulaire, maar in de wetgeving zal verduidelijkt worden dat horecazaken met een jaaromzet uit maaltijden die minder dan 25.000 euro bedraagt, vrijgesteld worden van het gebruik van een GKS.
•Belastingplichtigen die beroep doen op onderaannemers om maaltijden te verstrekken worden vrijgesteld.  (bvb. voetbalclubs of organisatoren van seminaries die met een cateringdienst werken).  De cateringdiensten zelf dienen zoals voorzien wel een GKS te voeren.
•Hotels en bedrijfsrestaurants  zijn eveneens vrijgesteld.

Wat betekent de beslissing praktisch?
• Voor de horecazaken die volgens de oude regeling reeds onderworpen waren aan de GKS verandert er niets qua verplichtingen of timing : ze dienen zich, zoals voorzien, per 1 januari 2016 in regel te stellen.
•Zaken die louter dankzij de nieuwe regeling onder de GKS zouden vallen, dienen zich te registreren voor 01/04/2016.  De aankoop van hun GKS-systeem dient te gebeuren voor 01/07/2016 en de kassa dient uiterlijk op 01/01/2017 operationeel te zijn. In 2017 moet het systeem van de GKS dus volledig operationeel zijn, over alle beoogde horecazaken.
•Voor de controles die betrekking hebben op de periodes voorafgaand aan 1/1/2016, zullen de gegevens van de geregistreerde kassa noch gebruikt worden in het kader van systematische controles, noch in het kader van individuele controles als exclusief bewijselement: voor de individuele controles van het verleden zijn dus andere ernstige aanwijzingen van grote fraude vereist.   De gegevens in de blackbox zijn tevens consulteerbaar voor de belastingplichtige, zodat de overeenstemming met de boekhoudkundige data kan worden geverifieerd.  Deze bepalingen worden eveneens opgenomen in het fiscaal- en sociaal Charter met de sector.  De horeca-ondernemingen die vrijwillig een GKS in gebruik nemen zullen trouwens ook onder de bepalingen van dit Charter vallen.  De minister van Financiën zal onderzoeken of ze eveneens kunnen opgenomen worden in een circulaire.
•Voor zaken die wel gevat werden door de 10%-regel en die reeds investeerden in een GKS, maar door de nieuwe regeling niet meer gevat worden via het plafond van 25.000 euro zal een compensatieregeling onderzocht worden.

Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding, Johan Van Overtveldt:

“We zijn er in geslaagd om de wetgeving efficiënt te repareren, met respect voor de bezorgdheden van de sector.  Ik dank hen ook voor de zeer constructieve samenwerking rond dit gevoelige dossier.

Ik ben blij dat we de sector rechtszekerheid kunnen bieden na jaren van onzekerheid.  Tegelijk heeft de nieuwe regeling respect voor de typische cafés en voor occasionele eetgelegenheden zoals eetfestijnen.

Dit is dus de doorstart van de witte kassa die zal zorgen voor een ‘verwitting’ van de sector. In ruil voor hun inspanning geniet de sector nu al van interessante begeleidende maatregelen zoals flexijobs en overuren die voordelig zijn voor werkgever en werknemer.”

Bart Tommelein, Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude:

“We hebben een voor iedereen duidelijke en eenvoudige grens bepaald. Volkscafés die amper omzet halen uit voeding hebben vaak weinig of geen personeel. Zij hebben dus ook weinig baat bij de begeleidende maatregelen. Hetzelfde geldt voor het verenigingsleven.’

‘Ondertussen hebben 22.000 horecazaken zich geregistreerd, 11.500 witte kassa’s zijn reeds actief, duizenden kassa’s staan klaar onder de toonbank voor activering vanaf 1 januari. Uitstel was nooit een optie. We laten de horecazaken die correct willen werken niet in de steek. We gaan voluit voor een witte horeca en voor eerlijke concurrentie. Op het terrein wordt de omslag al gemaakt: na amper drie weken hebben 720 werkgevers al meer dan 2.000 flexi-jobbers ingezet. 2016 wordt het jaar van de horeca.”

Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO'S.

“Ik ben blij dat we een praktische oplossing hebben kunnen vinden voor de horecazaken die weinig inkomsten halen uit de verkoop van eten. De kassa moet het mogelijk maken de strijd aan te gaan met fraude, maar mag de financiële en administratieve lasten die wegen op deze zaken niet verzwaren. In dit akkoord hebben we aandacht besteed aan de moeilijkheden die worden aangehaald door de horecafederaties en wij hebben getracht er oplossingen voor te vinden. Tot slot moeten we opmerken dat de overgangsperiode toereikend is.”

 

Onze Geregistreerde kassa:Sharp UP3500
Certificatienummer: ASHA001

Déze Touch POS oplossing voor horeca en retail voldoet aan de laatste eisen. U kunt snel, efficiënt en eenvoudig werken en het biedt de manager een veelvoud aan informatie.

Werkt u al reeds met een Sharp UP3500, dan kunnen wij door een aanpassing van de software uw kassa upgraden naar een Geregistreerd kassasysteem conform FOD Financiën.  Wij helpen u ook verder met het administratieve luik van de black box.

Sharp UP3515
Certificatienummer: ASHA002

De UP-3515 is een flexibele oplossing, die betrouwbare ventilator loze hardware en een briljant helder display met krachtige ingebouwde software combineert. De Touch screen-technologie ondersteunt een eenvoudig te gebruiken ergonomische en intuïtieve gebruikersinterface om fouten bij het invoeren te minimaliseren en om een snelle bediening mogelijk te maken. Elk van de 30 verschillende schermen kan zo flexibel als nodig aangepast worden. Op basis van deze flexibiliteit worden ongetrainde of tijdelijke medewerkers via het Touch screen door middel van individuele instructies begeleid. Als gevolg daarvan worden kosten verlaagd door het minimaliseren van fouten, wordt de productiviteit verbeterd door snelle bediening en neemt de klanttevredenheid door een kortere wachttijd toe. De UP-3515 is ontwikkeld om aan de behoeften van de verschillende wensen van restaurants, Fast Food en winkelbedrijven te voldoen. Veel nieuwe functies, zoals "Aanpasbare functiemenu toetsen", "Eenvoudige Kamer functie", "Verschillende promotieactiviteiten" of "PLU informatie tekst" zijn opgenomen, terwijl geavanceerd tafel management, verschillende mogelijkheden voor het splitsen van de rekening inclusief heropen functionaliteit en gast-specifieke bereiding standaardfuncties zijn. Gedetailleerde rapporten bieden de mogelijkheid om productgroepen en promotie verkoop resultaten te vergelijken of om bediende verkoopactiviteiten te analyseren. Systeemuitbreiding eisen worden ondersteund door seriële interfaces. Door de Ethernet-LAN-interface kunnen alle modellen van de UP-3515 worden geïntegreerd in een netwerk en maakt koppeling met TCP/IP printers mogelijk. Het SD-kaart gebruik ondersteunt draadloze en dus kosten efficiënte opslag van verkoop- en Elektronisch Journaal gegevens.

Werkt u al reeds met een Sharp UP3515, dan kunnen wij door een aanpassing van de software uw kassa upgraden naar een Geregistreerd kassasysteem conform FOD Financiën.  Wij helpen u ook verder met het administratieve luik van de black box.


Sam4S SPS-2000

Certificatienummer: ASPS001

De Sam4s SPS-2000 is bijzonder geschikt voor een horeca-oplossing. De kassa kent 4 rekeningsoorten voor o.a. tafels, kamers en vaste klanten. Overboeken van de ene naar de andere rekeningsoort is een mogelijkheid. Daarnaast beschikt de Sam4s SPS-2000 uiteraard over de standaardfuncties zoals tafelbeheer, splitsen van tafels, totaal bedragen delen en bijvoorbeeld samengestelde menuprijzen.

Werkt u al reeds met een Sam4S SPS-2000, dan kunnen wij door een aanpassing van de software uw kassa upgraden naar een Geregistreerd kassasysteem conform FOD Financiën.  Wij helpen u ook verder met het administratieve luik van de black box.


Kassa: Sam4s SPS-530 Witte Kassa Horeca

Sam4S SPS-530

Certificatienummer: ASPS002

De Sam4S SPS-530 is een zeer complete kasregister met veel mogelijkheden. Zo kunt u de Nano handheld aansluiten – alsmede keuken/barprinters – pinautomaat – en slipprinter.

Op het grote vlakke toetsenbord kunt u supersnel registreren en afrekenen. De kassa kent 4 rekeningsoorten voor tafels – vaste klanten – kamers – etc. De kassa heeft Eat-In en Take-Out functie.

Werkt u al reeds met een Sam4S SPS-530, dan kunnen wij door een aanpassing van de software uw kassa upgraden naar een Geregistreerd kassasysteem conform FOD Financiën.  Wij helpen u ook verder met het administratieve luik van de black box.